با سلام

با توجه به استقبال خوب کاربران سون هاست، مهلت استفاده از تخفیفات نوروزی تا ۱۳ فروردین ماه تمدید شد.
تخفیف نوروزی در بسته های ۳ ماهه، شش ماهه و یک ساله بصورت دوره ای قابل استفاده می باشد.
 
کد تخفیف: nowruz20
مقدار: ۲۰٪ دوره ای

با تشکر
تیم سون هاست


Friday, March 24, 2017

« برگشت