لیست سیستم عامل های ارایه شده در سرور های مجازی

لیست سیستم عامل های ارایه شده در هر بسته از سرور های مجازی

سرور مجازی لینوکس OpenVZ و سرور مجازی حجیم
 • سیستم عامل ها:
  • CentOS 6 (64-bit)
  • CentOS 7 (64-bit)
  • Debian 8 (64-bit)
  • Fedora 22 (64-bit)
  • Fedora 23 (64-bit)
  • Scientific Linux 6 (64-bit)
  • openSUSE 13.1 (64-bit)
  • openSUSE 13.2 (64-bit)
  • Ubuntu 12.04 (64-bit)
  • Ubuntu 14.04 (64-bit)
  • Ubuntu 15.04 (64-bit)
  • Ubuntu 16.04 (64-bit)
 • سیستم عامل ها با کنترل پنل:
  • cPanel/WHM with CentOS 6 (64-bit)
  • DirectAdmin 1.5 with CentOS 6 (64-bit) (Only for Standard VPS)
  • Webmin 1.8 with CentOS 6 (64-bit)
  • ISPconfig 3 with Debian 8 (64-bit)
  • VestaCP with CentOS 6 (64-bit)
  • Remote Desktop (CentOS 6 + VNC)
  • Filer with CentOS 6 (Rsync, FTP, Samba) (64-bit)
  • ownCloud (CentOS 7) (64-bit)

سرور های مجازی KVM:

 • سرور مجازی لینوکس kvm:
  • سیستم عامل ها:
   • CentOS 6 (64-bit)
   • CentOS 7 (64-bit)
   • Debian 8 (64-bit)
   • Fedora 22 (64-bit)
   • Fedora 23 (64-bit)
   • Fedora 24 (64-bit)
   • Ubuntu 16.04 (64-bit)
  • سیستم عامل ها با کنترل پنل:
   • cPanel/WHM with CentOS 6 (64-bit)
   • DirectAdmin 1.5 with CentOS 6 (64-bit)
   • Webmin 1.8 with CentOS 6 (64-bit)
   • VestaCP 0.9 with CentOS 7 (64-bit)
   • ISPConfig 3.1 with Debian 8 (64-bit)
 • 558 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

آموزش نصب سیستم عامل در سرور های مجازی

پس از خرید، سرور شما بصورت اتوماتیک، ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بعد راه اندازی خواهد شد و از ناحیه کاربری به...