سیستم عامل های سرور ابری

سیستم عامل های سرور ابری

لیست سیستم عامل های قابل نصب در سرور های مجازی ابری

سیستم عامل های سرور ابری

لیست سیستم عامل های قابل نصب در سرور مجازی ابری آلمان و فنلاند:

 • Cenots 7
 • Centos 8
 • Debian 9
 • Debian 10
 • Fedora 34
 • Ubunto 18
 • Ubunto 20
 • LAMP
 • WordPress
 • Jitsi
 • Gitlab
 • Docker
 • NextCloud
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

چنانچه سیستم عاملی که مد نظر دارید در این لیست مشاهده نمی شود (مثلا ویندوز) دقت داشته باشید که این امکان برای مونت (Mount) کردن فایل ISO برایتان فراهم خواهد بود. در صورت نیاز به سیستم عامل خاص می توانید نصب آن را درخواست کنید. همچنین می توانید سرور خود را با یک سیستم عامل رندوم سفارش دهید، پس از تکمیل سفارش، از صفحه مدیریت محصول ISO ها آماده ارایه شده را mount کنید.


نکته: تمامی سیستم عامل ها ۶۴ بیت می باشند.

سون هاست در عدد
37366
دامنه ثبت شده
14
سال سابقه خدمت
29780
خدمات ارایه شده
21031
تعداد مشتریان